معرفی اعضا

 
نام و نام خانوادگی: عبدالله (قادر) مطلبی قره قشلاقی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
عنوان شغل: بازرس کار
محل خدمت:اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرستان سلماس
سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر:دوره پنجم
سمت فعلی در شورای اسلامی شهر: رئیس شورای اسلامی شهر سلماس

 


نام و نام خانوادگی: میرنقی(بهزاد)رسولی صدقیانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر : دوره های سوم ،چهارم و پنجم
سمت فعلی در شورای اسلامی شهر:   

نام و نام خانوادگی: سلیمان (بیوک) خانی سلطان احمدی
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان شغل: بازنشسته
محل خدمت: بانک تجارات
سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر:دوره پنجم
سمت فعلی در شورای اسلامی شهر : رئیس شورای اسلامی شهر سلماس

 

 

نام و نام خانوادگی: علی احمدی قره قشلاقی

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

عنوان شغل: مسئول فروش انشعاب شهری و روستایی و نماینده کارگران در هیات تشخیص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سلماس

محل خدمت:اداره برق شهرستان سلماس

سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر سلماس: دوره پنجم

سمت فعلی در شورای اسلامی شهر سلماس: رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری

نام و نام خانوادگی:لاچین جلیلی کهنه شهری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

عنوان شغل:مدیرعامل 

محل خدمت: شرکت کامپیوتری مدیا مارک

سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر: دوره پنجم

سمت فعلی در شورای اسلامی شهر: رئیس کمیسیون امور اجتماعی و فرهنگی، ورزشی شورای اسلامی شهر سلماس

نام ونام خانوادگی: بهروز صیامی تمر
مدرک تحصیلی: کارشناسی
عنوان شغل: بازرس دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق
محل خدمت: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سلماس
سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر سلماس: دوره پنجم
سمت فعلی در شورای اسلامی شهر  : نائب رئیس
شورای اسلامی شهر
 و رئیس شورای شهرستان


نام و نام خانوادگی: حمید پاکی دلزی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
عنوان شغل: مدیر عامل
محل خدمت: شرکت تعاونی عشایری انصارعبدالله زاده
سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر:دوره پنجم
سمت فعلی در شورای اسلامی شهر:رئیس شورای اسلامی شهرستان سلماس و نماینده شورای شهرستان در استان آذربایجان غربی و شورای عالی استانهای کشور


نام و نام خانوادگی : میر محمد موسوی
سمت در شورای شهر: مسئول دفتر

 

اسفند ۲۰, ۱۳۹۷