وظایف شورا

وظايف شوراها ماده 71- وظايف شوراهاي اسلامي شهر به شرح زير است: 1.انتخاب شهردار براي مدت چهارسال.
اسفند ۲۰, ۱۳۹۷