وظايف و اختيارات شورا

34 ماده و 9 تبصره در قانون اساسي وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح زير مي‌باشد : 1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردا...
اسفند ۲۰, ۱۳۹۷